Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

semirala
6587 6901 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viablueberries blueberries
semirala
semirala
9538 67c1 500
Reposted fromfub fub viablueberries blueberries
2672 bd84
6991 7ac3 500
Reposted fromrotten-shay rotten-shay viablueberries blueberries
semirala
6446 3c11
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablueberries blueberries
semirala
semirala
7193 f92e
Reposted fromkatt katt viablueberries blueberries
semirala
semirala
9045 c00f
Reposted fromkattrina kattrina viablueberries blueberries
semirala
semirala
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viakita kita
semirala
Reposted frombluuu bluuu viaamagicalplace amagicalplace
semirala
5027 647e

king-moriarty71:

Sherlock + Imagery

Reposted frombellthecat bellthecat viaamagicalplace amagicalplace
1725 fdce
Reposted fromblutelf blutelf viaamagicalplace amagicalplace
semirala
1640 6e55
1223 ac8d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl